فهرست مطالب

کلاس آنلاین شیمی دوازدهم

در کلاس آنلاین شیمی دوازدهم چه مفاهیمی مورد بحث قرار میگیرد؟ درک مفاهیم در طول ساعات کلاس ممکن است برای دانش آموزان دشوار باشد. برای غلبه بر این مشکل، دانش آموزان باید از منابع مرجعی که به صورت آنلاین در دسترس هستند استفاده کنند تا شک و سوالات خود را برطرف کنند. تمرین منظم مفاهیمی که در آنها ضعیف هستند، آنها را در کنکور قوی تر می کند.  

فصول شیمی دوازدهم

کلاس آنلاین شیمی دوازدهم، یک موضوع مهم است زیرا حاوی واکنش ها و مشکلات شیمیایی بسیاری است که در  سوالات بسیار استفاده می شوند.

کسب نمره خوب در این درس تنها در صورتی امکان پذیر است که دانش آموزان فصل ها را به طور منظم یاد بگیرند. حتی اعداد نیز در فصل‌ها وجود دارند، بنابراین یادداشت فرمول‌های مهم و درک روش حل آن‌ها گام مهمی در این پایه از شیمی است.  

تصویر-کلاس-آنلاین-شیمی-دوازدهم-8881

فصل یک شیمی دوازدهم

این فصل خصوصیات کلی حالت جامد، شبکه کریستالی، طبقه بندی جامدات، عیوب جامدات و سلول واحد را توضیح می دهد. ماده دارای سه حالت جامد، مایع و گاز است. جامدات دوباره به دو دسته تقسیم می شوند. کریستالی شکل مشخصی دارد در حالی که آمورف شکل ندارد. دبیران کارنامه خرد،  یک راهنمای عالی برای به دست آوردن تسلط محکم بر این مفاهیم است.

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بهترین دبیران شیمی کنکور به این لینک بروید.

فصل دوم شیمی دوازدهم

موضوعات تحت پوشش در کلاس آنلاین شیمی دوازدهم، انواع محلولها، بیان غلظت محلولهای جامد در مایعات، حلالیت گازها در مایعات، محلولهای جامد، خواص تجمعی – کاهش نسبی فشار بخار، کاهش نقطه انجماد، جرم مولکولی غیر طبیعی و…

فصل سوم شیمی دوازدهم

الکتروشیمی به عنوان شاخه ای از شیمی تعریف می شود که به رابطه بین انرژی الکتریکی و شیمیایی تولید شده در یک واکنش و تبدیل آنها می پردازد. مفاهیمی که در این فصل به آنها پرداخته می شود عبارتند از: سلول های الکتروشیمیایی، سلول های گالوانیکی، معادله نرنست، رسانایی محلول های الکترولیتی، سلول های الکترولیتی و الکترولیز، باتری ها، سلول های سوختی و خوردگی.

فصل چهارم شیمی دوازدهم

این فصل به شما درک خوبی از سرعت واکنش شیمیایی، معادله آرنیوس، وابستگی به سرعت واکنش و تئوری برخورد واکنش شیمیایی ارائه می‌کند. سینتیک شیمیایی شاخه ای از شیمی است که به سرعت واکنش شیمیایی، عوامل مؤثر بر آن و مکانیسم واکنش می پردازد.

فصل پنجم شیمی دوازدهم

شیمی سطح با ویژگی های مهمی مانند کاتالیز، جذب و کلوئیدها سروکار دارد که شامل ژل و امولسیون است. پس از گذراندن این فصل، دانش آموزان پدیده سطحی و اهمیت آن، جذب و طبقه بندی آن، مکانیسم جذب و عوامل کنترل کننده جذب را درک خواهند کرد.

مطالب مرتبط: بهترین کلاس آنلاین شیمی دهم​ ، بهترین کلاس آنلاین شیمی دوازدهم

فصل ششم شیمی دوازدهم

متالورژی یک فرآیند علمی و فناوری است که برای جداسازی فلز از سنگ معدن بیان می شود. دانش‌آموزان علاوه بر توضیح فرآیندها و واکنش‌های استخراج فلز، با اصول و تحولات اساسی که در این زمینه رخ می‌دهد نیز آشنا خواهند شد.

فصل هفتم شیمی دوازدهم

عناصر گروه 13، 14، 15، 16، 17 و 18 به عنوان عناصر بلوک p شناخته می شوند. آنها در سه حالت فیزیکی – فلزی، غیر فلزی و متالوئیدی وجود دارند. توضیح واضح هر یک از مفاهیم در بهترین کلاس آنلاین شیمی دوازدهم به دانش آموزان کمک می کند تا درصد بالایی در شیمی کنکور کسب کنند.

فصل هشتم شیمی دوازدهم

این فصل مفاهیمی مانند خواص کلی عناصر واسطه، تغییر در اندازه یونی و اتمی فلزات واسطه، خواص فیزیکی، آنتالپی های یونیزاسیون، خواص مغناطیسی و حالت های اکسیداسیون را معرفی می کند. دانش آموزان در این فصل ایده روشنی در مورد پیکربندی الکترونیکی، خصوصیات کلی و خواص ترکیبات مهم خواهند داشت.

موضوعات تحت پوشش در شیمی فصل 8

معرفی کلی، پیکربندی الکترونیکی، وقوع و ویژگی های فلزات واسطه، روند کلی در خواص فلزات واسطه ردیف اول – ویژگی فلزی، انرژی یونیزاسیون ، حالت های اکسیداسیون، شعاع یونی، رنگ، خاصیت کاتالیزوری، خواص مغناطیسی، ترکیبات بینابینی، تشکیل آلیاژ و…

فصل تهم شیمی دوازدهم

در این فصل، دانش‌آموزان می ‌توانند با نظریات، تعاریف اصطلاحات مهم، پیوند، پایداری، اهمیت و کاربردهای ترکیبات هماهنگی آشنا شوند. آنها همچنین در مورد پیوند متا کربونیل ها که برای امتحانات مهم است آشنا خواهند شد. این مفاهیم برای آزمون‌ کنکور مهم هستند، بنابراین از اهمیت آن نباید غافل شوید.

فصل دهم شیمی دوازدهم

در این فصل، دانش‌آموزان همچنین در مورد روش‌های آماده‌سازی، خواص شیمیایی و فیزیکی و استفاده از ترکیبات آلی هالوژن ایده خواهند گرفت. واکنش های موجود در تهیه هالوژن و هالوآلکان ها به وضوح در این فصل توضیح داده شده است تا به دانش آموزان کمک کند در امتحانات خوب عمل کنند.

فصل یازدهم شیمی دوازدهم

دانش آموزان در این فصل در مورد واکنش های موجود در فرآیند ساخت الکل از فنل ها، الکل ها و اترها مطالعه خواهند کرد. همچنین به دانش آموزان کمک می کند تا در مورد خواص فیزیکی الکل ها، فنل ها و اترها بیاموزند.

فصل دوازدهم شیمی دوازدهم

این فصل بسیار مهم است. دانش آموزان باید تمام مفاهیم را یاد بگیرند و به طور منظم در آنها تجدید نظر کنند تا نمره خوبی کسب کنند.

تصویر-کلاس-آنلاین-شیمی-دوازدهم-8511

فصل سیزدهم شیمی دوازدهم

مشتقات آمونیاک آمین هایی هستند که با جایگزینی هیدروژن به دست می آیند. در این فصل، دانش‌آموزان می ‌توانند نام ‌گذاری، ساختار و خواص آمین‌ها را درک کنند. آمین ها ترکیب آلی مهمی هستند که حاوی نیتروژن هستند. دانش‌ آموزان با پاسخ دادن به سؤالات موجود در پایان فصل، تسلط خوبی بر این مفاهیم خواهند داشت.

اگر به دنبال معرفی بهترین کلاس آنلاین کنکور هستید کافی است به این لینک بروید.

فصل چهاردهم شیمی دوازدهم

ترکیبات آلی که به عنوان اجزای ضروری در سلول های مختلف موجود زنده وجود دارند، بیومولکول نامیده می شوند. اینها شامل پروتئین ها، کربوهیدرات ها، ویتامین ها، آنزیم ها و اسیدهای نوکلئیک هستند. مولکول های ساده مانند نمک های معدنی و ویتامین ها نقش مهمی در عملکرد موجودات دارند.

فصل پانزدهم شیمی دوازدهم

این فصل شامل مفاهیمی مانند، مونومر، پلیمر و پلیمریزاسیون است. طبقه بندی آن بر اساس منبع، ساختار و پلیمریزاسیون است. به دانش آموزانی که به دنبال کسب درصد بالا در کنکو هستند، توصیه می شود این فصل را به طور کامل یاد بگیرند و ایده روشنی از این مفاهیم داشته باشند.

فصل شانزدهم شیمی دوازدهم

حوزه زندگی انسان تحت تأثیر علم شیمی است. اصول شیمی به جهات زیادی برای انسان مفید بوده است. شیمی موضوع سختی است و برای به خاطر سپردن واکنش‌های شیمیایی و فرمول به تمرین زیادی نیاز دارد. بنابراین استفاده از کلاس کنکور آنلاین،  به شما تسلط قوی بر موضوعات مهم می دهد.

کلاس آنلاین شیمی دوازدهم کارنامه خرد

این دوره از کلاس آنلاین به دانش آموزان کمک می کند تا مفاهیم کلاس دوازدهم را برای هدف قرار دادن تست های کنکور و سایر امتحانات ورودی به هم مرتبط کند. در موسسه کنکور کارنامه خرد، ما تمام واحدها و فصل های موضوع شیمی را پوشش می دهیم. این یک برنامه درسی عالی برای امتحانات مدرسه و کنکور است.

تیم ما از اساتید برتر کنکور با مهارت تدریس خوب، هیئت علمی بسیار ماهر و با تجربه انتخاب شده اند. همه دبیران کارنامه خرد در موضوع خود متخصص هستند و به موفقیت دانش آموزان متعهد هستند. ما این اطمینان را می دهیم که بهترین نتایج را از همه سطوح دانش آموزان ارائه دهیم.

 

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها